Tot hier en niet verder | Flickr

Repost
Beeld in een tuin
‘Toen stonden er in het midden des volks mannen en vrouwen op. Tegen het geweld des vijands stelden zij overtuiging en geloof, tegenover het Germaanse heidendom
Tekstbron
H.M. van Randwijk,
All rights: Roel Wijnants

[this is an automated post]

Leave a Reply