Kijkduin vanuit Solleveld | Flickr

Solleveld is een natuurmonument tussen Kijkduin en Monster. Dit natuurmonument bestaat uit een aantal verschillende gebieden: Solleveld, Dorestad, Ockenrode, Van Leijdenhof, Hyacintenbos en Ockenburg. Er zijn verschillende eigenaren waaronder Delfland voor de duinstrook langs de zee, Dunea voor Solleveld, het Zuid-Hollands Landschap voor Van Leijdenhof en Hyacintenbos en de gemeente Den Haag voor Ockenburg. Ockenrode en Dorestad zijn particulier eigendom. Solleveld is samen met de zuidelijker gelegen Kapittelduinen en het Staelduinse Bos aangewezen als Natura 2000 gebied onder de naam Solleveld & Kapittelduinen.

Solleveld wijkt af van de meeste andere Zuid-Hollandse duingebieden doordat het voor het overgrote deel bestaat uit ‘oude duinen’ die in hoge mate ontkalkt zijn. Bijzonder in deze ontkalkte duinen zijn enkele heideterreintjes, die evenals andere landschapselementen herinneren aan het historische, agrarische gebruik. Het gebied is niet heel reliëfrijk en bestaat uit duinen, duinbossen, graslanden, duinheiden, struwelen, ruigten en plassen. Aan de binnenduinrand liggen een aantal oude landgoedbossen met een rijke stinzeflora.

Solleveld zelf is alleen toegankelijk voor jaarkaarthouders en houders van een passe-partout.
Tekstbron Wikipedia
All rights: Roel Wijnants

[this is an automated post]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.