Fresh air!

Close to my house is a wonderful, private (owned & maintained by the government) park: Park Sorghvliet. It’s adjacent to the Catshuis, where our prime minister resides.

ominous or friendly?
… van onderen!
een gewei van hout
fluorescent
… ik zie door de bomen
Roodborstje tikt

More information on how to access this park: Park Sorghvliet (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf)

[en een aardige stukje uit de Telegraaf van 20 november 1999: De goddelijke stilte van Sorghvliet]