Floriade 2012

A large crowd of all ages (but mostly old), sprawling lawns interspersed with gardens and buildings: the Floriade, a World Horticultural Expo.

Fem, who joined me on this journey, sent me this poem1, a “Floriade psalm uit het geestelijck liedboecksken van Jonkvrouwe Montana-Thysiana”

Aan wie behoort o heer der heren
De tenen met den nagels rood?
Rollators die ons tegen schenen
Rollen hebben wij broertje dood.
Aan u behoort o heer der heer
De bloemenpracht wij danken zeer.

Wij vragen trompers en trompetten
Om door gehoortoestellen heen
Uw vaardig handwerk voort te zetten
Het ging ons al door merg en been.
Wij vonden Floriade fijn
Maar paradijs mocht het niet  zijn.

Sinds wij dit heuglijk oord bezochten
Dachten wij terug aan salmonel
Vloeistof  door kranen en door krochten
Een eind maakte aan ‘s mens herstel
Euthanaseren heet dat woord.
De beste plek is wel dit oord.

Van Venlo gingen wij naar Leiden
En ja … daar komtie het woordspel:
in Leiden werd bevrijd ons lijden
het was me echt het dagje wel.
maar o wat voelen wij ons jong!
Daarom deez’ dankbaar’ evensong.2

Would I go again? I don’t think so. Had a great time with Fem, but gosh, those people!

Footnotes

 1. A poem created specifically for our experience at the Floriade, you cannot find it anywhere but here!
 2. A quick translation using Google Translate:

  To whom belongs o lord of lords
  The toes with the nails red?
  Rollators which seemed to us
  Roles we detest.
  Belongs to you O Lord of
  The flowers we thank very much.

  We ask people drum and trumpets
  To go through hearing aids
  Your skilled crafts to continue
  It was us all to the marrow.
  We found Floriade fine
  But paradise was not to be.

  Since this memorable place we visited
  We thought back to salmonel
  Fluid through valves and vaults
  An end to man ‘s recovery
  Euthanize called that word.
  The best place is this place.

  From Venlo we went to Leiden
  And yes … there komtie the word game:
  Leiden was liberated our suffering
  it was really the day though.
  but oh what we feel young!
  Therefore deez “grateful” song here.