De Bourdonklok | Flickr

[this is an automated post]

A new Flickr Favorite by Jackie Kever

Jackie Kever

Na de bevrijding ontstond het plan om een waardig monument op te richten op de Waalsdorpervlakte. Op 30 april 1959 werd de opgestelde klok met een rede van oud-minister Gerbrandy aan het gemeentebestuur overgedragen, als een dankoffer van de Haagse burgerij. De tekst op de rand van deze herdenkingsklok is van prof.mr. R.P. Cleveringa en luidt:"Ik luid tot roem en volging van die hun leven gaven tot wering van onrecht, tot winning der vrijheid en tot waring en verheffing van al Neerlands geestelijk goed".
May 06, 2013 at 12:19PM
Original: http://flic.kr/p/egVpEc
All copyright: Jackie Kever

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.