And the anticipation continues

Bericht aan de Reiziger – Antwerpen Centraal Station (bron: redactie.be)

Bericht aan de Reiziger – Antwerpen Centraal Station (bron: redactie.be)

I’m pretty excited over my trip to Vienna. Only a few more weeks and then I’m off! Using all the Google goodies available (maps, drive, calendar), I’ve plotted quite a few sightseeing excursions.

Today on the bus a colleague of mine told me a few lines of a favorite poem of hers. We were discussing our vacation plans and hers include a trainride with her family to Rome. The poem is quite apt for both our plans. Unfortunately it’s only in Dutch, and I’m lazy: I don’t feel like translating the entire poem ;-)

The two first lines portray exactly how I feel about my train trip to Vienna:

Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen,
dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.

Never board a train without your suitcase filled with dreams,
in every city, you will always find good accomodations.Bericht aan de reizigers (Geheimschrift (1934)) – Jan van Nijlen

Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen,
dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.
Zit rustig en geduldig naast het open raam:
gij zijt een reiziger en niemand kent uw naam.
Zoek in ‘t verleden weer uw frisse kinderogen,
kijk nonchalant en scherp, droomrig en opgetogen.
Al wat ge groeien ziet op ‘t zwarte voorjaarsland,
wees overtuigd: het werd alleen voor u geplant.
Laat handelsreizigers over de filmcensuur
hun woordje zeggen: God glimlacht en kiest zijn uur.
Groet minzaam de stationschefs achter hun groen hekken,
want zonder hun signaal zou nooit één trein vertrekken.
En als de trein niet voort wil, zeer ten detrimente
van uwe lust en hoop en zuurbetaalde centen,
Blijf kalm en open uw valies; put uit zijn voorraad
en ge ondervindt dat nooit een enkel uur te loor gaat.
En arriveert de trein in een vreemdsoortig oord,
waarvan ge in uw bestaan de naam nooit hebt gehoord,
Dan is het doel bereikt, dan leert gij eerst wat reizen
betekent voor de dolaards en de ware wijzen…
Wees vooral niet verbaasd dat, langs gewone bomen,
een doodgewone trein u voert naar ‘t hart van Rome.

[full poem, also to be found in the gorgeous train station of Antwerp Central]